SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
VVD Woensdrecht nieuwjaarsreceptie
jan 19th, 2014 by manus

Vandaag nieuwjaarsreceptie gehad van VVD Woensdrecht. TweedeKamerlid en kandidaat voor het Europees parlement Cora Nieuwenhuizen was hierbij. Het was gezellig.

Interview in de Woensdrechtse Bode
jan 14th, 2014 by manus

De Raad: Manus Bolders, VVD

‘JSF impuls voor Aviolanda en werkgelegenheid’

WOENSDRECHT – De raadsperiode heeft er al ruim drie jaar opzitten en de volgende verkiezing dient zich snel aan. Voordat de verkiezingstijd van vooruitkijken en mooie beloftes losbarst, blikt de Woensdrechtse Bode met de zeven fractievoorzitters terug op de afgelopen periode. Deze week praten we met Manus Bolders, fractievoorzitter van de VVD.

DOOR RIA VAN MEIR

Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2010 maakte de VVD een spectaculaire groei door. De partij pakte een zetel winst, stelde haar plaats in de coalitie veilig en zag daarna haar ledenaantal zo hard groeien, dat het zelfs de sterkst groeiende lokale VVD-afdeling was. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2012 was de partij in Woensdrecht zelfs veruit de grootste, met meer dan dertig procent van de stemmen. “In de peilingen zijn we nu wat weggezakt, maar zitten we nog steeds op het niveau van 2010”, weet Manus Bolders.

Asielzoekerscentrum

Die groei is volgens hem te danken aan de duidelijke lijn die de VVD de afgelopen jaren volgde. Als overduidelijk hoogtepunt noemt Bolders het afketsen van het plan voor een asielzoekerscentrum in de gemeente Woensdrecht. “Wij waren de eerste en enige partij die direct tegen het plan waren. Wij hebben ook afgedwongen dat er een informatieavond zou komen. Tijdens die avond werd duidelijk dat het niet om een opleidingscentrum ging, zoals ons eerst was voorgehouden. Vanaf dat moment keerden ook andere partijen zich tegen het voorstel. Als dat eerder naar buiten was gekomen, had de discussie waarschijnlijk niet zo hoog opgelopen, maar was het voorstel eerder van tafel geveegd”, blikt hij terug.

Bezuinigingen

Een voorstel dat eveneens door de raad naar de prullenmand werd gewezen, was het plan om alle subsidies voor verenigingen te schrappen. De raad maakte daar uiteindelijk een korting van tien procent van. “Ik kan zeggen dat de verenigingen nagenoeg geen last hebben van die bezuiniging. Alleen de peuterspeelzaal hebben we fors gekort tot zestig procent, zodat er meer wordt samengewerkt met de kinderopvang. Dat pakt men goed op. Ze zitten nu al op een bezuiniging van veertig procent en dat loopt goed”, merkt Bolders op. De gemeente startte in 2010 met een bezuinigingsopgave van 3,1 miljoen euro. Dat bedrag is pas ten dele gehaald. “Maar toen wisten we nog niet wat er op ons af zou komen. Tot nu toe zijn we er nog altijd in geslaagd om een sluitende begroting en meerjarenraming te presenteren. De lasten zijn zelfs iets verlaagd, door de invoering van diftar”, vertelt hij trots.

Lobby

Waar de VVD niet in wil snijden is het thema veiligheid. Toen de coalitiepartijen voorstelden om het overschot van het budget voor de aanleg van de Moerkantsebaan in te zetten voor verlichting langs de weg, leverde dat kritiek van de oppositie op. “Het gaat uiteindelijk om het doel dat je met elkaar wil bereiken. De lobby om samen te werken met Bergen op Zoom is helaas mislukt, maar vanaf de laatste lantaarnpaal, kan je de verlichte oversteek nu zien liggen.” Lobbyen deed de VVD ook voor de aanschaf van de Joint Strike Fighter. De partij haalde in 2011 Jeanine Hennis-Plasschaert naar Ossendrecht voor een thema-avond. Hennis-Plasschaert was toen nog Kamerlid, maar besliste vorige maand als minister van Defensie voor de aanschaf van de JSF. “Met het CDA hebben we vorig jaar ook een initiatiefvoorstel ingediend om te lobbyen voor de JSF. We kregen uiteindelijk heel de raad mee. De JSF zal een impuls aan Aviolanda en de werkgelegenheid in Woensdrecht geven”, meent hij.

Woensdrechtse Bode

Samenwerking

Met zulke voorstellen zoekt de VVD vaak de samenwerking met andere partijen op. Soms zijn dat coalitiepartners CDA en ABZ, maar ook met D66 kan de VVD het vaak goed vinden, getuige hun initiatief voor camperplaatsen en het ontmoedigen van het gratis trouwen door een uitgeklede ceremonie aan te bieden. Dat de Woensdrechtse raad nu zeven fracties telt, baart Bolders toch wel enigszins zorgen. “Uit een analyse over de bestuurskracht van West-Brabant blijkt dat verdeelde gemeenten vaak minder goed scoren. Samenwerken is daarom belangrijk, niet alleen binnen de gemeente, maar ook in West-Brabant. Daar valt veel voordeel uit te halen en maakt ons als gemeente uiteindelijk sterker.”

Quote:   ‘Als eerste partij tegen asielzoekerscentrum’

Met dank aan de Woensdrechtse Bode – Ria van Meir – voor het mogen plaatsen van dit Interview dat op 9 oktober 2013 in de Woensdrechtse Bode stond.

de Woensdrechtse Bode
okt 21st, 2013 by manus

De raadsperiode heeft er al ruim drie jaar opzitten en de volgende verkiezing dient zich snel aan. Voordat de verkiezingstijd van vooruitkijken en mooie beloftes losbarst, blikt de Woensdrechtse Bode met de zeven fractievoorzitters terug op de afgelopen periode. Deze week praten we met Manus Bolders, fractievoorzitter van de VVD.

Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2010 maakte de VVD een spectaculaire groei door. De partij pakte een zetel winst, stelde haar plaats in de coalitie veilig en zag daarna haar ledenaantal zo hard groeien, dat het zelfs de sterkst groeiende lokale VVD-afdeling was.

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2012 was de partij in Woensdrecht zelfs veruit de grootste, met meer dan dertig procent van de stemmen.

Die groei is volgens hem te danken aan de duidelijke lijn die de VVD de afgelopen jaren volgde.

Zie ook de Woensdrechtse Bode

Een nieuwe digitale start
apr 18th, 2012 by manus

Vanaf mei zal ik hier u hier weer periodiek op de hoogte houden van mijn activiteiten als fractievoorzitter van VVD Woensdrecht.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa